Voor veiliger laswerk

Tijdens laswerkzaamheden wordt de lasser blootgesteld aan gevaren en risico's. Daarbij moet worden gedacht aan inademing van lasrook, blootstelling aan straling, warmtestraling, stroomdoorgang, een hoog geluidsniveau en verbranding. Enkele tips om veiliger te kunnen werken, ontleend aan VM-85 van FME-CWM.

Lasrook bestaat uit gassen, dampen en stof. Lasrook kan giftige bestanddelen bevatten, waardoor het bij inademing schade kan toebrengen aan de gezondheid. De lasser mag gedurende een achturige werkdag aan een maximale hoeveelheid lasrook worden blootgesteld, de MAC-waarde genoemd. U kunt hier meer over lezen in het artikel: Lasrook (zie het kopje technische informatie). Inademing van lasrook moet worden voorkomen. De meest effectieve methode hiertoe is toepassing van lasdampafzuiging. Daarnaast is het dragen van een stofmasker aan te bevelen.

Straling
De lasboog zendt straling uit: Zichtbare en niet-zichtbare straling. De zichtbare lichtstraling is een fel licht waardoor het netvlies van de ogen geïrriteerd of beschadigd kan raken. De lasser zal zich van nature al willen beschermen met een donker glas. Tot de groep niet-zichtbare straling behoort de ultraviolette straling. De huid kan verbrandingsverschijnselen vertonen. Blootstelling van de ogen kan al na zeer korte tijd het hoornvlies van de ogen doen ontsteken. Dit verschijnsel staat bekend als 'lasogen': Pijnlijke en rood ontstoken ogen, inclusief een hinderlijk gevoel alsof er zand in zit. Watten gedrenkt in afgekoelde thee op de ogen helpen het verschijnsel te bestrijden.

Voorwerpen met een hoge temperatuur stralen een voor het oog niet waarneembare straling uit, de zogenoemde infrarode straling. Deze straling tast het vocht in de ooglens aan en kan blijvend letsel veroorzaken. Bescherming van huid en ogen tegen deze vorm van straling moet plaatsvinden via de beschermende kleding en een lashelm. De volgende linken geven u een overzicht van de te kiezen mogelijkheden.

Naast de genoemde straling treedt bij het lassen ook elektromagnetische straling op, opgewekt door een elektrische stroom in stroomvoerende kabels. Het is dus raadzaam bij het lassen de stroomvoerende kabels niet over de schouder te hangen.

De lasser zal zich in vele gevallen moet beschermen tegen de geluidsniveaus die optreden. Bescherming kan worden verkregen via oorpluggen of -propjes. Door op de volgende link te klikken krijgt u een beeld van de mogelijkheden in gehoorbescherming.

Stroom/spanning
De mens is buitengewoon gevoelig voor elektrische stroom. Zelfs zeer lage stroomsterkten kunnen al letsel veroorzaken. Daarnaast kan stroomdoorgang tot een schrikeffect leiden, zodat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Droge lederen handschoenen en werkschoenen met een rubberzool hebben een hoge elektrische weerstand, zodat de kans op stroomdoorgang aanzienlijk afneemt.
Als er niet wordt gelast, staat er een spanning tussen elektrode en werkstuk. In het geval van wisselstroom mag de open spanning 80 V effectief niet overschrijden. De open spanning mag bij gebruik in vochtige en nauwe ruimten 50 V niet overschrijden, kleine stroombronnen voor het lassen met beklede elektroden mogen een open spanning hebben van 55 V en bij het lassen op gelijkstroom mag de stroombron een open spanning hebben van 110 V effectief.

Werkhouding
Veel lassers zijn gedwongen te werken in moeilijke werkhoudingen. Pijn in de armen, schouders, rug en knieën komt vaak voor. Enkele algemene regels ter verbetering: Neem een ontspannen houding aan. Probeer steun te zoeken voor de armen. Het is raadzaam om hulpmiddelen zoals een rolsteiger, stoeltje, steun of rotatie-automaat te gebruiken. Als men iets moet tillen, doe dit dan met een rechte rug en gebogen knieën. Verbeter verder de werkhouding door toepassing van éénzijdig lassen. Dit voorkomt het afbikken en uitslijpen van de onderzijde van de las. Zorg voor een ordelijke werkomgeving.
Bij het lassen aan en in voorverwarmde werkstukken kunnen hitteproblemen optreden. Er zijn dan aangepaste werk- en rusttijden nodig, Tevens dient men te zorgen voor voldoende inname van zout en vocht.
Een goede bescherming is heel belangrijk. Wees zuinig op uw lichaam. Ook bij kort laswerk. TLS heeft een ruim assortiment aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor meer informatie en advies over persoonlijke bescherming kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dit artikel is een uitgave van:
FME-CWN in Zoetermeer