Verbod Wolfram elektroden

In verband met vrijkomende straling mogen Thorium houdende Wolfram elektroden met ingang van 1 april 2006 niet meer worden verkocht. Het ministerie van VROM heeft het importeren, verkopen en gebruik van deze elektroden verboden.

Om die reden verkopen en houden wij geen voorraad meer van de Thorium houdende Wolfram elektroden. Als alternatief bieden wij u een wolfram elektrode met 2% Cerium en grijze kop aan. Deze elektrode bevat nagenoeg dezelfde laseigenschappen als de Thorium houdende Wolfram elektroden. Eventueel kan ook gekozen worden voor een blauwe of witte wolfram elektrode.