Lasrook

Sinds 1 april 2010 is er een nieuwe lasrooknorm in ons land van kracht.

Lasrook is een mix van gassen en metaaloxide, die ontstaat bij het lassen en snijden van metalen. Omdat metaaloxide een zeer fijne stof is kan het in de longen terechtkomen, waar het zowel op langere als op kortere termijn schade aan kan richten. Per 1 april 2010 heeft het Ministerie van Economisch zaken de toegestane MAC-waarde (MAC=Maximaal Aanvaardbare Concentratie) verlaagt van 3,5 mg naar 1 mg per m³ lucht. Deze grenswaarde is dusdanig laag, dat waar er maar gelast wordt afzuiging aan de bron vereist is, vaak zelfs in combinatie met een verse lucht systeem.

Uit een onlangs gepresenteerd rapport door de arbeidsinspectie is gebleken dat 75% van de gecontroleerde bedrijven zich nog niet houdt aan deze regeling. Gevolg is strengere en intensieve controles door de ARBO bij bedrijven waar lasrook ontstaat. Bedrijven die zich niet aan de regels houden lopen het risico een fikse boete te krijgen en/ of zelf een stillegging van de activiteiten. Voor veel bedrijven reden genoeg om te investeren in een betere afzuiging.

Pasklare oplossing!

Ook op het gebied van lasdamafzuiging biedt TLS u vele pasklare oplossingen. Voor meer informatie en een deskundig advies over lasrook- en lasdampafzuiging kunt u altijd contact met ons opnemen.