Keuren van lasapparatuur

Keurings- en validatierapporten

TLS Totaal in LasService heeft de kennis, de meest actuele meetapparatuur en software in huis om uw lasapparatuur volgens de NEN 3140 en/of de NEN-EN-IEC 60974-4 normen te keuren en op aanvraag te valideren. Daarnaast bieden wij u gratis toegang tot onze klantenportal die u, waar ook ter wereld, inzicht geeft in de uitgevoerde keuringen en de daarbij behorende rapportages.

Voor meer uitleg over de inspectie op basis van elektronische veiligheid, lees hier verder.

Sinds jaar en dag keuren wij uw las- en snijapparatuur volgens de NEN 3140- en de NEN-EN-IEC 60974-4 norm. Beide zijn keuringen door inspectie op basis van elektrotechnische veiligheid en waarbij de NEN-EN-IEC 60974-4 specifiek voor lasapparatuur geldt. Tijdens deze keuring testen wij de apparatuur om te kijken of deze nog veilig is om te gebruiken en voeren wij op verzoek validatie metingen uit volgens de EN 50504:2008 / EN 60974-14. Voorheen werden de certificaten handmatig naar u gemaild. Per 1 januari 2019 zijn uw keurings- en validatiecertificaten online beschikbaar in Centix Online.

In Centix Online kunt u objecten, keuringshistorie en certificaten bekijken. U kunt deze certificaten ook downloaden zodat u deze op kunt nemen in uw eigen administratie.

Indien u al bekend bent met Centix Online, kunt u via onderstaande knop gelijk naar onze omgeving gaan:

Indien u nog niet bekend bent met Centix Online, kunt u via onderstaande knop instructies bekijken:

NEN 3140 en/of de NEN-EN-60974-4?

In de ARBO wet voor Nederland zijn de algemene eisen op het gebied van de elektrische veiligheid beschreven in de norm NEN 3140. Naast de NEN 3140 is het echter voor lasapparatuur verplicht om ook het secundaire stroomgedeelte (lasstroom en isolatieweerstand) op diverse essentiële punten te meten. Hiervoor geldt voor zowel Nederland als Europa de NEN-EN-IEC 60974-4.

De NEN-EN-IEC 60974-4 specificeert testprocedures voor periodieke inspectie, en na elke reparatie, om de elektrische veiligheid van las-en snijapparatuur te waarborgen. Deze norm is van toepassing op stroombronnen voor booglassen en aanverwante processen die zijn ontworpen in overeenstemming met IEC 60974-1 of IEC 60974-6.

Vanaf juli 2014 is de nieuwe richtlijn voor staalconstructies, de NEN-EN 1090-1, wettelijk verplicht. Onderdeel hiervan is de EN-ISO 3834 norm, die zich richt op lasverbindingen. Indien een bedrijf een kwaliteitssysteem hanteert is de EN-ISO 3834 het nieuwste hulpmiddel om te kunnen voldoen aan die eisen. Onderdeel van deze EN-ISO 3834 is de keuring en inspectie volgens de NEN-EN- IEC 60974-4.

Valideren van lasapparatuur

Onderdeel van deze EN-ISO 3834 is o.a. ook de NEN-EN 50504 : validatie van uitrusting voor booglassen. Validatie is het controleren van een waarde of een methode. Aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen wordt gecontroleerd of de ingestelde en aangegeven lasparameters overeenkomen met de waardes die worden weergeven op de displays.

Door het gebruik,-en ouderdom, van uw lasapparatuur kunnen displays van voltage en ampèrage gaan afwijken. Buiten deze eisen om spreekt het voor zich dat de lasparameters, die ingesteld worden bij de lasmachine, correct en betrouwbaar moeten zijn. De methoden en de grenswaardes zijn vastgelegd in de NEN-EN 50504. Na validatie ontvangt u een validatie certificaat met daarop de essentiële gemeten waarden.

Veiligheid

 • In de ARBO wet zijn de algemene eisen op het gebied van de elektrische veiligheid beschreven in de norm NEN 3140 / IEC 60974-4. Veiligheidsbepalingen om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.
 • Naast het feit dat elektrische apparaten en installaties veilig in gebruik dienen te zijn, horen ook de medewerkers die gebruik maken van deze middelen juist te zijn geïnstrueerd omtrent veiligheid.
 • Werkgevers dienen aan te tonen wat er in het werk is gesteld om dit mogelijk te maken. Het volgen van NEN 3140 / IEC 60974-4 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.
 • Daarnaast dragen (periodieke) onderhoudswerkzaamheden en inspecties bij aan het verlengen van de levensduur en inzetbaarheid van de machines.

Wat omvat het keuren volgens de NEN-EN-IEC 60974-4?

Tijdens het keuren voeren we een visuele inspectie uit, een elektrische- en een functionele test. Hieronder worden de visuele inspectie, de elektrische test en de functietest verder uitgelicht.

Visuele inspectie

Toorts of elektroden houder, en massaklem:

 • Ontbrekende of defecte isolatie
 • Defecte aansluitingen
 • Defecte of ontbrekende schakelaars
 • Andere beschadigingen

Primaire voeding:

 • Defecte of beschadigde aansluitkabel
 • Beschadigde voedingsstekker
 • Gebroken of gesmolten pennen
 • Kabel uit trekontlasting of trekontlasting defect
 • Kabels en/of voedingsstekker niet geschikt voor de aangesloten machine

Secundaire zijde (las-circuit):

 • Laskabels, breuk of beschadigde isolatie
 • Defecte of thermisch vervormde (OKC) connectoren
 • Kabels en/of connectoren niet geschikt voor de aangesloten machine

Behuizing:

 • Defecte of beschadigde onderdelen aan (delen van) de machine.
 • Onbevoegde modificaties.
 • Koelopeningen geblokkeerd of ontbrekende filters.
 • Tekenen van overbelasting en ondeugdelijk gebruik.
 • Missende of defecte beschermkappen (bv. gasfleshouders).
 • Missende of defecte wielen, hijs beugels , etc.
 • Defecte draadrol-houders.
 • Geleidende objecten in de omgeving (bv afgeknipte draadjes in de draadaanvoerkasten).

Bediening:

 • Defecte schakelaars, knoppen, meters, lampjes en display’s.
 • Defecte manometers/ flowmeters reduceer-toestel(len).
 • Verkeerd toegepaste zekeringen/ beveiligingen die vanaf de buitenkant bereikbaar zijn.

Algemeen:

 • Koelvloeistof niveau en vervuiling.
 • Defecte gasslangen en aansluitingen.
 • Slechte leesbaarheid van markeringen en aansluitingen.
 • Andere beschadigingen of aanwijzingen van ondeugdelijk gebruik.

Elektrische test

Tijdens een elektrische test wordt naar het volgende gekeken:

 • Weerstand van de beschermingsleiding.
 • Isolatieweerstand tussen primaire zijde en het las-circuit.
 • Isolatieweerstand tussen las-circuit en beschermleiding.
 • Isolatieweerstand tussen primaire zijde en beschermleiding.
 • Primaire reële lekstroom.
 • Secundaire nullastspanning (open spanning), piek- en RMS waarde.

Functionele test na een reparatie

Tijdens een functionele test na een reparatie wordt naar het volgende gekeken:

 • Indien aanwezig noodstop-circuits controleren op juiste werking.
 • Voedingsspanningscontacten controleren of meten.
 • VRD (Voltage Reduction Device) functie controleren.
 • Controle gasklep (indien aanwezig) op functioneren en lekkage.