De invloed van lastoevoegmateriaal

In dit artikel behandel ik voor u de invloed van inschakelduur, de neersmeltsnelheid en algemene productomstandigheden. Ik sluit af met een korte samenvatting.

Inschakelduur
Inschakelduur is een sterke kostenbeïnvloeder, één procent meer of minder geeft onmiddellijk grote verschillen in de productie uren en dus kosten. Wat is inschakelduur? Inschakelduur is de tijd dat de boog brand, gezien in relatie tot de totale werktijd. Een boogtijd van 15 minuten op een werktijd van 1 uur geeft dus een inschakelduur (ID) van 25%. Die tijd is bepalend voor uw productie, dat is de tijd dat er gelast wordt. Zolang de lasboog brand is er productie.Een hogere neersmelt hoeft niet altijd een verhoging van de inschakelduur te betekenen. Als u voor MIG/MAG lassen kiest in plaats van het elektroden lassen en het werk moet ik nauwe, moeilijk bereikbare plaatsen uitgevoerd worden, zou dat wel eens een drastische inschakelduur verlaging kunnen betekenen. U kiest dan voor een sneller lasproces dat, voor meer arbeidstijd zorgt en dat was niet uw insteek. Dus als u de boogtijd weet te verkleinen moet dat ook een vermindering van de totale lastijd betekenen, anders heeft het geen zin.

Neersmeltsnelheid
Uw proceskeuze en de keuze van het lastoevoegmateriaal zijn zeer bepalend voor de neersmeltsnelheid.

Wat is neersmeltsnelheid?
Neersmeltsnelheid geven we aan in grammen per minuut of kilogrammen per uur neergesmolten lastoevoegmateriaal.

Wie en wat bepaalt dat?

 • De keuze van het proces en ons lastoevoegmateriaal;
 • De keuze van onze parameters in relatie tot dat lastoevoegmateriaal;
 • De motivatie van de lasser.

Wij weten dat we bij elektroden lassen gelimiteerd zijn voor wat betreft onze stroomsterktes. Bij draden hebben we ineens veel meer mogelijkheden. Maar ook hier geldt weer dezelfde boodschap als bij uw naadvorm keuze: houd de realiteit in het oog en zorg ervoor dat uw inschakelduur niet nadelig beïnvloed wordt. Maak onderscheid in de verschillende omstandigheden. Korte lengtes van bijvoorbeeld tot 1 meter handmatig met een A=4 op 70-80 cm per minuut, dat kan goed. Voor langere lengtes ligt dat iets anders en moet u mechaniseren of zelfs automatiseren.

De lasser is een belangrijke factor in die neersmeltsnelheid. Dan bedoel ik eigenlijk de motivatie maar ook zijn of haar vakmanschap. U legt de lasser iets op of u legt de lasser iets uit. U praat tegen de lasser of u praat met de lasser. Dit kan van grote invloed zijn op de neersmeltsnelheid.

Samengevat is neersmeltsnelheid een technisch en persoonsgebonden eenheid. Technisch is het de stroomdichtheid per mm² draad doorsnede. Dit wordt in hoge mate bepaald door proceskeuze en diameterkeuze lastoevoegmateriaal. De bijdrage van de lasser is zijn motovatie en vakmanschap waarin de lassersbaas een aandeel kan hebben.

Economie van een project
Als we de economie van een project gaan analyseren dan zien we dat een aantal factoren een rol spelen op de kostprijs:

 • Het ontwerp: U moet durven investeren om per project lasnaadkeuzes te doen. Dat kan heel veel geld opleveren.
 • Voortloopsnelheid is procesafhankelijk en derhalve zeer afhankelijk van de neersmeltsnelheid. Een schone lasnaad zal de aanvloeiing bevorderen en de lassnelheid verder verhogen.
 • Beschermgassen zijn procesafhankelijk, keuzes zijn niet altijd vrij omdat er keuringen zijn op draad/gascombinaties. Laat u niet te snel verleiden tot een duur 3 componenten gas.
 • Parameter is procesafhankelijk en van grote invloed op de neersmeltsnelheid met name de stroomsterkte. Geen vrijblijvende zaak, zet het in uw lasinstructie.
 • Outillage: hoe is uw shop ingericht? Dit kan een stevige invloed op uw inschakelduur hebben. Een doordachte productielijn is pure winst.
 • Samenbouwen is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Goed doordacht samenbouwen kan onnodig positielaswerk en vulwerk vermijden en de inschakelduur zeer verhogen.
 • Mechanisatie en automatisering zijn zeer project gericht, afgestemd op inzetbaarheid en gerelateerd aan de vaak hoge investeringskosten. En wat niet vergeten mag worden is dat huren een belangrijke optie is.

Samengevat

 • Naadinhoud verkleinen, grote invloed maar pas op.
 • Prijs lastoevoegmateriaal heeft een zeer geringe invloed.
 • Hoogrendementselektroden winnen soms van gevulde draden.
 • Neersmeltsnelheidverhoging resulteert in kortere boogtijden die een zeer grote invloed heeft op de prijs.
 • De kosten van een lasinstalatie hebben een zeer geringe invloed.
 • Inschakelduurverhoging heeft een zeer grote invloed.
 • Uurloonkosten hebben een grote invloed op de kostprijs.

Het juiste lasproces met het juiste toevoegmateriaal. Het is uw beslissing.
Henk Sprong
Welding Support Nederland - Kortgene