Brand je vingers niet

De kwaliteit van lashandschoenen en de Europese richtlijnen
In het kader van de persoonlijke veiligheid zijn lashandschoenen niet meer weg te denken uit de werkplaats. Waar in het verleden weinig waarde aan kwaliteit werd gehecht is dit tegenwoordig, mede in het kader van de ARBO voorschriften, op een ander vlak gekomen. Voor de professionele lasser is pasvorm, levensduur en graad van bescherming steeds belangrijker geworden. Maar waaraan herken je nu een goede lashandschoen?

De kwaliteit kan in eerste instantie met de volgende gegevens worden beoordeeld:

  • Niveau 1 (CAT I): Simpel product ontwerp voor minimale risico en voor toepassingen onder 50°C. Eigen certificering en “CE minimal Risk” merk toegestaan.
  • Niveau 2 (CAT II): Complex product ontwerp voor industriële omgeving met hitte, vuur en mechanische risico’s. Producten moeten zijn getest, gecertificeerd en gemarkeerd volgens de juiste EN norm.
  • Niveau 3 (CAT III): Hetzelfde als niveau 2, met dien verstande dat de fabriek geauditeerd is voor gegarandeerde kwaliteit.

CE markering:
De CE markering op de handschoenen verklaart dat deze is getest en gecertificeerd volgens de richtlijn van de Europese Gemeenschap 89/686/EEC niveau 2. Alle beschermende handschoenen, maar ook kleding, moeten zijn voorzien van de juiste CE markering. Deze markering moet duidelijk te maken voor welke omstandigheden zij te gebruiken zijn. Verder moeten pH en Chroom(VI) waarden van alle gebruikte materialen zijn getest en voldoen aan de CE standaard voor gezondheid.

Maar de kwaliteit en toepassing van de lashandschoen kan nog beter beoordeeld worden aan de hand van de voor laswerk bestaande norm voor handschoenen, de EN12477. Deze norm zegt dat men een handschoen alleen als lashandschoen op de markt mag brengen indien deze producten getest en gecertificeerd zijn door een onafhankelijk, door de EG erkend, certificeringsinstituut. Dit houdt in dat de leverancier, op vraag van de klant, altijd een certificaat moet kunnen overleggen als een handschoen door deze leverancier verkocht is als lashandschoen. Lashandschoenen zijn dus gekwalificeerd als een niveau 2 (CAT II) product. Ook de markering op de lashandschoen is vast gelegd. Als markering dient aanwezig te zijn het CE pictogram, de gebruikte norm (EN12477), type A of type B, de naam van de opdrachtgever van testen en certificeren en zijn productnummer (deze beiden zijn weer terug te herleiden naar het certificaat), EN 388 pictogram met daarbij de uitkomsten van de testen, EN407 pictogram met de uitkomsten van de testen en het informatie pictogram. Het informatie pictogram duidt op het feit dat er bij ieder paar lashandschoenen een informatieblad bijgeleverd dient te worden met daarop de verklaring van de normen.

Hieronder volgt een overzicht van de meest belangrijke pictogrammen en coderingen met hun bijbehorende verklaring uit de norm EN12477:
EN420: Maten van handen en handschoenen

Referentie maatvoering
Handmaat in inches


9

10½
Weldas maatlabel
S
M
L
XL
XXL
Handmaat in mm
190
216
229
241
267
(Binnen deze norm wordt ook de gevoeligheid getest.)

EN388: Beschermende handschoen tegen mechanische risico’s
Getal
Bescherming
Prestatieniveaus (Min. - Max.)
1e
Slijtage1 - 2 - 3 - 4
2e
Insnijding1 - 2 - 3 - 4
3e
Treksterkte
1 - 2 - 3 - 4
4e
Puntweerstand
1 - 2 - 3 - 4

EN407: Handschoenen met bescherming voor thermische risico’s
Getal
Bescherming
Prestatieniveaus (Min. - Max.)
1e
Brandgedrag
1 - 2 - 3 - 4
2e
Hitte contact
1 - 2 - 3 - 4
3e
Omgevingshitte
1 - 2 - 3 - 4
4e
Hitte straling
1 - 2 - 3 - 4
5e
Kleine gesmolten metaaldruppels
1 - 2 - 3 - 4
6e
Grote gesmolten metaaldruppels
1 - 2 - 3 - 4

(Punt 4 en punt 6 van de EN407 worden niet toegepast in de EN12477 en men zal daarom op deze plaatsen (4e en 6e plaats) veelal een X vinden. Dit betekend dus niet dat het product bij deze specificatie gefaald heeft maar hitte stralings beproeving alsook proeven met grote gesmolten metaaldruppels maken gewoon geen onderdeel uit van de EN12477).

De werkgever dient te bedenken dat hij aansprakelijk kan worden gesteld bij het gebruik van de verkeerde persoonlijke beschermingsmiddelen en zal altijd in het oog moeten houden dat men de juiste middelen verstrekt aan zijn werknemers. Bij TLS Totaal in LasService kunt u voor elke klus terecht voor de juiste lashandschoen!