Omdat verbinden kennis vereist... Solutions to Connect

S2C, voluit Solutions to Connect BV, de jongste afdeling van TLS Totaal in LasService, heeft als doel personen en bedrijven lastechnisch bij te staan in Opleiden & Trainen, Certificeren & Kwalificeren, Troubleshooting & Consultancy.

StudieGids 2020 / 2021

Download onderstaand de studiegids 2020/2021. Hierin staat alle informatie over de te volgen opleidingen. Meld u eenvoudig en snel aan voor een opleiding. Meer informatie over het aanmelden vindt u hier.

Onderstaand een overzicht van producten en diensten die Solutions to Connect voor u kan verzorgen op het gebied van opleiden, trainen, kwalificeren, certificeren en consultancy.

NIL lasopleidingen:

1. Handvaardigheidsopleidingen (HVO), niveau 1 t/m 4 voor:
 • Booglassen met beklede elektroden (BMBE);
 • MAG-lassen;
 • TIG-lassen DC en AC/DC.
Onder andere via stichting OOM (Opleiding Ontwikkeling en Metaalbewerking) kunt u subsidie aanvragen voor het volgen van uw lasopleiding. Voor meer informatie, klik op onderstaande link:
Klik hier voor specifieke informatie voor de NIL handvaardigheidsopleidingen (HVO).

2. Kaderopleiding Lascoördinator EWCP-B en S.

Klik hier voor specifieke informatie voor de kaderopleiding lascoördinator.
Ook voor de kaderopleiding Lascoördinator EWCP-B en S kunt u subsidie aanvragen. Klik hier voor meer info en lees de informatie onder het kopje 'subsidie'.

Opleidingen op maat

 • Praktische opleidingen van diverse booglasprocessen, zonder diploma;
 • Lastechnische theorie trainingen;

Klik hier voor algemene informatie over Opleiding en Certificering.

Certificering van lassers

Lassers certificeren n.a.v. de geldigheidsgebieden die u wenst of d.m.v. proefstukken die tijdens de HVO praktijkexamens, voor de niveaus 2 tot en met 4 van alle booglas processen, worden gelast, kunnen op aanvraag lasserscertificaten (WPQ) volgens NEN-ISO 9606-1:2013 worden verstrekt. Op verzoek in overeenstemming met de voor u geldende normen en/of rules, en geaccrediteerd door diverse geautoriseerde instanties naar keuze, waaronder Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas, het NIL en andere.

Diensten op basis van Consultancy

U als onderneming kan vanwege een onverwacht snelle expansie, werk waar hogen eisen aan worden gesteld , defecten of voorwaarden van opdrachtgevers en/of Wet- en Regelgeving, in aanraking komen met lastechnische aspecten die u niet kan weerleggen of waar de kennis intern aan ontbreekt. Solutions to Connect kan u deze (tijdelijke) lastechnische kennis aanbieden op basis van consultancy. Zo bent u tijdelijk ontzorgt, wordt de kwaliteit gewaarborgd en heeft u de geschikte partners voor de eventuele communicatie met uw opdrachtgever en/of afnemer.

Deze consultancy kan breed en tijdsgebonden worden ingezet, zodat u geen risico neemt en toch elk moment kwaliteit kan garanderen.

Algemene consultancy:

 • Interim kaderfunctie, ook op de werkvloer;
 • Onderzoek naar productie efficiëntie;
 • Lascoördinatie op basis van de NEN-EN-ISO 3834;
 • Gesprekspartner bij vergaderingen en/of werkoverleg met opdrachtgever of klant;
 • Begeleiding bij externe keuringen en controles;
 • Lasinspectie en kwaliteitsbewaking;
 • Schrijven van lasmethode beschrijvingen (LMB of WPS);
 • Begeleiding van lasmethodekwalificaties (LMK), lasserkwalificaties (LK) en certificeringen (volgens Lloyd's, BV, DNV etc.).

Neem contact op voor meer informatie en passend advies.

Locatie Gorinchem:
Solutions to Connect p/a TLS Totaal in LasService
Avelingen West 26, 4202 MS Gorinchem
Postbus 3064, 4200 EB Gorinchem
Tel: +31 6 51 36 38 29
Email: info@solutions2connect.nl
Website: www.solutions2connect.nl

[Dé complete totaalaanbieder]

Dé complete totaalaanbieder