Belangrijke mededeling omtrent acetyleen cilinders

Belangrijke mededeling omtrent acetyleen cilinders

Graag verwijzen wij u naar een belangrijke mededeling over acetyleen cilinders type Combi, als u op huurbasis cilinders van Westfalen Gassen in gebruik heeft.

Op 14 januari jl. kregen wij een mededeling vanuit Westfalen dat er een lekkage is geconstateerd op de lage druk manometer van de combi ventielen op de 6.3kg acetyleencilinder (T33) graag brengen wij u hiervan op de hoogte.

Controleer alle cilinders met combiventielen die het ingeslagen chargenummer „E1646“ of een hogere getalwaarde hebben, mogen om veiligheidsredenen NIET meer gebruikt worden. T33- acetyleencilinders van Westfalen zijn voorzien van zogenaamde combi-ventielen (ventielen met een geïntegreerde drukregelaar).

Deze combi-ventielen beschikken over 2 manometers, een hoge druk manometer (boven) en een lage druk meter (onder).

 Wij verzoeken u het chargenummer dat is ingeslagen op het combi-ventiel te controleren.


Het chargenummer bevind zich in de vierde, laatste regel van de inslagen. Het betreft een inslag van 5 posities. Na de „E“ staan 4 cijfers, zie het voorbeeld „E1703“. 

Alleen bij combi-ventielen met chargenummers met een getalwaarde van 1646 of hoger, is het potentiële gevaar van lekkage aanwezig.

Alle cilinders met combiventielen die het ingeslagen chargenummer „E1646“ of een hogere getalwaarde hebben, mogen om veiligheidsredenen NIET meer gebruikt worden. 

Actieplan:

 

Wanneer u een 6,3 kg acetyleencilinder met een bovengenoemd chargenummer in uw bezit heeft (zowel volle als lege cilinders) dient u de volgende handelingen te verrichten:

-      Overtuig u ervan dat de hoofdafsluiter van het combiventiel gesloten is.

-      Noteer de barcode, beginnend met 27600…

-      Markeer de cilinder zichtbaar als „geblokkeerd” en informeer uw medewerkers.

-      Neem contact op met Leo Nieuwenhuis van Westfalen, via l.nieuwenhuis@westfalen.com of via 0570-241600
       en houd het barcodenummer bij de hand.

 

Wanneer de hoofdafsluiter helemaal gesloten is bestaat er geen gevaar meer voor lekkage.